QR generátor

Webové stránky QR generator jsou vhodné pro rychlé vytvoření vlastních černobílých QR kódů. Uplatnění určitě najdou ve výuce, projektech, prezentacích školy, školních výletech apod.

QRCode Monkey

Pomocí webových stránek QRCode Monkey vytvoříte jednoduše a rychle vlastní QR kód v zajímavé podobě s vysokým rozlišením.

Code

Rozvíjejte hravým způsobem osobnost žáka, naučte ho tvořivě řešit problémy, systematicky myslet, spolupracovat s ostatními. Zábavnou a hravou formou mohou děti řešit úkoly podle obtížnosti, individuálně podle svých schopností.

Run Marco! Allcancode

Zajímavá aplikace Run Marco ve formě dobrodružné hry – děti pomáhají Marcovi a Sophii, např. na cestě džunglí nebo během vánočního dobrodružství. Při vyřešení úkolu odemykají další úroveň a zároveň sbírají diamanty do svého amuletu.

Tynker

Nejen pro nejmenší jsou určeny webové stránky Tynker. Žáci si v nich mohou vyzkoušet programování a vytváření her. Doporučujeme využít i v rámci Hour of Code (Hodiny kódu), kdy jsou pravidelně připravovány zajímavé aktivity pro děti různého věku.

Codecademy

Webová stránka Codecademy je zaměřena na programování převážně pro studenty středních škol. Nabízí kurzy ve formě elearningu, některé ve verzi zdarma, jiné placené (PRO).

GalaxyCodr

Programování pro děti od 7 let nabízí nová on-line interaktivní aplikace GalaxyCodr.com. Děti si v ní vyzkoušejí jednotlivé prvky blokového programování, naučí se základům algoritmického myšlení. Nově nabízí i přehledný účet učitele, jednoduchou registraci žáků, přiřazení do třídy prostřednictvím kódu.

Kidscodr

Jak začít s dětmi zábavně programovat a zároveň je motivovat k vyzkoušení on-line kurzů zdarma? Jednou z možností je projekt KidsCodr – inspirace pro vás i vaše žáky. Nabízí videokurzy věnované prostředí Bee-Bot, Scratch, JavaScript, Ozobot, App Inventor, Arduino nebo LEGO Mindstorms EV3.

Prezi

Netradiční, dynamická nelineární prezentace Prezi, která připomíná myšlenkovou mapu. Jedná se o nekonečné plátno, do kterého vkládáte jednotlivé prvky a vzájemně je propojujete. Popis aplikace Obsahuje knihovnu šablon, je možné vkládat obrázků, různé tvary, odkazy na videa. Výhodou je sdílení a spolupráce s ostatními, práce on-line i offline a ukládání do formátu pdf. Při prezentování je […]

Mentimeter

Mentimeter je interaktivní nástroj, kterým můžete aktivně zapojit žáky do Vašich hodin. Umožňuje studentům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí, atd…).

Buncee

On-line aplikace Buncee nabízí zajímavý prezentační nástroj pro žáky i jejich učitele. Díky jednoduchému prostředí zvládnou vytvářet vlastní kreativní prezentace i nejmenší školáci. Výhodou je snadné sdílení, vkládání různých objektů z rozsáhlé knihovny, možnost přidání vlastní zvukové nahrávky i internetového odkazu.

Puzzle

Vytvoření puzzle z nabízeného nebo vlastního obrázku využijete v různých předmětech i částech vyučovací hodiny. Portál Dailyjigsaw puzzles nabízí rozsáhlou knihovnu obrázků.

Fotor

On-line foto editor zdarma, ve kterém můžete provádět rozsáhlé úpravy obrázků a fotografií. Editor nabízí také tvorbu koláží a různých grafických návrhů (titulky časopisů, dárkové karty, titulky na sociální sítě, atd.).

Pixlr

Jednoduchý, intuitivní a efektivní nástroj Pixlr umožňuje vytvářet žákům a učitelům vlastní obrázky, editovat fotografie a koláže. Funguje bez registrace a nutnosti instalace.

Vectr

Vectr je vektorový grafický editor, který můžete použít on-line ve webovém prohlížeči nebo přímo nainstalovat na svůj počítač zdarma. Vektorová grafika je díky svým vlastnostem (změna velikosti bez ztráty kvality) ideální pro návrhy webových stránek, logotypů, plakátů, písma, ikon, pohlednic, životopisů a ilustrací.