Educandy

Prostřednictvím webových stránkách Educandy vytvoříte pomocí tří šablon vy nebo vaši žáci jednoduché herní aktivity do výuky a pro domácí procvičování učiva.

Cram

Vytvářejte společně s žáky on-line flashové kartičky zaměřené na různé předměty s možností vkládání fotografií. V on-line aplikace Cram si sady kartiček může vytvářet učitel a žák sám, využít se dají i hotové sady na internetu. Pro žáky jsou atraktivní herní režimy – Jewels of Wisdom, Stellar Speller.

Quizlet

Přibližte svým žákům hravým a zajímavým způsobem učivo na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Vytvářejte společně s nimi on-line flashové kartičky zaměřené na různé předměty s možností vkládání fotografií.