Virtuální nástěnky ve škole zapojíte žáka do výuky v různých vyučovacích předmětech vizuální sdílení nápadů, porovnávání řešení úkolů vkládání fotografií,  videí, odkazů spolupráce žáků, práce jednotlivců, dvojic i skupin motivace žáků, brainstorming během vyučovací hodiny – odpovědi na otázky sdílení nápadů zadání úkolů, projektů akce třídy inspirace do výuky, odkazy Příklady vytvořených virtuálních nástěnek Práce šesťáků při zeměpisu: Státy […]