Formuláře Google

Google formuláře vám ve školním prostředí ulehčí práci: vyzkoušejte je jako nástroj k vytváření anket mezi žáky nebo kolegy, získejte informace od rodičů, nově fungují i jako kvíz se zpětnou vazbou. Formuláře je možné upravovat po grafické stránce tak, aby vyhovovaly tématu vašeho zadání. Stejně jako u ostatních služeb Googlu je možné sdílení, pracujete na společném dotazníku, anketě nebo testu s ostatními pedagogy, studenty.

Google Formuláře

Popis programu

  • Cloudová služba, nutnost mít účet na Googlu
  • Různé typy otázek (stručná odpověď, odstavec, jedna odpověď, více odpovědí, rozbalovací nabídka, lineární stupnice, mřížka)
  • Možnost vkládání fotografií, odkazů na videa, …
  • Jednoduchá tvorba, šablony, barevná schémata
  • Spolupráce při vytváření a sdílení
  • Nastavení formuláře: obecné, prezentace, kvízy – zpětná vazba

Popis prostředí

Vytvoření formuláře

Po vytvoření vlastního formuláře z prostředí Google Disku (Přidat – Formulář Google) ho pojmenujte, do popisu vložte další podrobnosti.

Jednotlivé otázky přidáváte pomocí tlačítka + (v pravém/dolním plovoucím panelu). Zvolte název a typ otázky podle typu odpovědi:

  • Textová (stručná, odstavec)
  • Výběr odpovědi (jedna, více, rozbalovací nabídka)
  • Lineární stupnice, mřížka s více možnostmi
  • Datum, čas

Do záhlaví otázky i k jednotlivým odpovědím je možné vložit obrázek (z počítače, Google Disku, adresy URL) – nabídka se objeví po kliknutí na ikonu Přidat obrázek (plovoucí panel), u názvu otázky i jednotlivých odpovědí. Zarovnat obrázek lze pomocí ikonky umístěné v levé horní části.

Editace vzhledu formuláře

Po zadání otázek je formulář hotov. Chcete-li si ho graficky přizpůsobit, využijte ikonu palety v nástrojích vpravo nahoře: nabízí se barevná šablona nebo možnost vložení vlastního motivu (z připravené galerie, vlastních alb a fotek). Nezapomeňte svoji volbu potvrdit tlačítkem Vybrat.

Odeslání formuláře

Vytvořený formulář je možné ostatním poslat pomocí e-mailu, odkazu (nabízí se možnost zkrácené URL adresy), vložit do webových stránek nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (FB, G+, Twitter). Před odesláním si nezapomeňte formulář prohlédnout prostřednictvím Náhledu (ikona oka vpravo nahoře).

Formulář jako kvíz

V nové verzi Formulářů je možné zvolit nastavení Kvíz (ozubené kolečko vpravo nahoře – nastavení – kvízy – změnit na kvíz), nastavte zpětnou vazbu žákům.

U jednotlivých otázek nyní nastavte Klíč. Označte správnou odpověď a u zadání otázky za ní přidělte body. Můžete přidat i slovní zpětnou vazbu pro nesprávnou/správnou odpověď, popř. odkaz na webovou stránku s podrobnostmi.

Po odeslání kvízu získá zpětnou vazbu učitel (statistika souhrnná i individuální) i žák – objeví se mu vyhodnocení vlastních odpovědí.

Vyhodnocení formuláře

Na záložce Odpovědi naleznete souhrnné i individuální statistiky, je zde možnost vytvoření tabulky na Google Disku, nastavení přijímání/nepřijímání odpovědí. Zajímavá je možnost dostávat e-mailem oznámení o nových odpovědích.

Sdílení formuláře

Při vytváření a následné editaci je možné spolupracovat s ostatními. Stačí (podobně jako u ostatních aplikací Googlu) přidat spolupracovníky a nastavit jim úroveň přístupu k formuláři.