Osová souměrnost

Vyzkoušejte některé z on-line aktivit během výuky tematického celku Osová souměrnost.

Geoboard

Pro základní vizualizací osové souměrnosti nalezne své uplatnění Geoboard v elektronické podobě. K dispozici jsou tři druhy základních podkladových desek – nejjednodušší čtvercová (5×5), obdélníková (15×10) a kruhová. Žáci mohou na svých zařízeních nebo na tabuli vytvářet vzory a obrazy různých objektů v osové souměrnosti.

Jednotlivé objekty je možné kopírovat. K dispozici je i nástroj tužka (různé barvy), pomocí kterého je možné doplnit obrázek popisem nebo vysvětlením.
Geoboard

Mirrorload

Pro vytvoření rychlé představy obrazu a vzoru využijte Mirrorload. Na výběr je 10 obrázků (pictures) a 8 obrazců (shapes), obraz vytváříte posunem zrcadla pomocí myši nebo šipek.
Mirrorload

Lines of Symmetry

Jednoduchá on-line aplikace zaměřené na práci s osou souměrnosti Lines of Symmetry. Úkolem žáků je v jednotlivých úrovních:

    • Označení všech obrázků, na kterých je správně zakreslena osa souměrnosti
    • Označení obrázků osově souměrných – podle počtu os

Symmetry Lines Shapes Shoot

Osově souměrné útvary

Internet nabízí velké množství aplikací, pomocí kterých žáci mohou vytvářet osově souměrné obrázky. Ovládání je jednoduché a intuitivní, výsledné obrázky vypadají zajímavě.

Weavesilk My oats Symmetry artist 

Příklady obrázků:

Obrázek 1

Obrázek 2