Přirozená čísla

Aktivit do matematiky, které se zaměřují na procvičování učiva tématu přirozených čísel, naleznete na internetu velké množství. Vyzkoušejte ve výuce některé z nich – nabízejí aktivity na interaktivní tabuli nebo na počítači, pracovní listy k vytištění nebo úkoly vhodné pro domácí přípravu žáků.

Primary Games

Na portále Primary Games  jednotlivé hry vyberte v horní liště Learn – Math – Games (hry) nebo Printables (pracovní listy).

www.primarygames.com

Příklady aktivit
  • Math line – žáci hledají sčítance tak, aby výsledný součet byl roven 10. 
  • Autumn Math Pacman – varianta na známou hru, hledání výsledku v bludišti. V úvodu zvolte náročnost (sčítání do 20, sčítání a odčítání do 20, násobení do 100, sčítání do 100, sčítání a odčítání do 100). Pomocí ozubeného kolečka vpravo dole je možné nastavit zvuk a zobrazení na celou obrazovku.
  • Math Mosaics: Halloween – pomocí správného výsledku žáci vybarví připravený obrázek. Pomocí ozubeného kolečka vpravo dole je možné nastavit náročnost příkladů (1-10, 1-20) a zobrazení na celou obrazovku.

Math Games

Na webových stránkách Math Games naleznete různé typy úkolů rozdělené do kategorií podle témat a tříd. V horním řádku je možné zvolit třídu (Grades), téma (Skills) a nabídku on-line matematických her  nebo ke stažení (Games).

www.mathgames.com

Příklad aktivity
  • Math Buzz – nejprve zvolte téma k procvičení. Žáci vybírají správnou odpověď kliknutím, získávají body za vzdálenost i správnost řešení. Hra má několik kol.

Arcademic Skill Builders

Na webových stránkách Arcademic Skill Builders naleznete aktivity na procvičení různých matematických operací. V horní liště zvolte téma: Počítání (Counting), Addition (Sčítání), Subtraction (Odčítání), Multiplication (Násobení), Division (Dělení) a vyberte hru, zapište své jméno, typ hry a stiskněte tlačítko Start.

Arcademic Skill Builders

Další aktivity