Komiksy


Propojte hravým způsobem výuku různých předmětů s vytvářením příběhů ve formě komiksů na 1. a 2. stupni základní školy. Vyzkoušejte se svými žáky různé on-line nástroje a aplikace, kterými jednoduše a intuitivně popíší vlastní příběh.

Komiks ve škole

 • vlastní aktivita žáků, zvýšení sebevědomí žáků
 • podpora kreativity, představivosti, čtenářské a IT gramotnosti
 • schopnost vytvářet vlastní příběh, rozšiřuje slovní zásobu
 • projeví se i ti, kteří ve škole málo mluví, vystupují za postavu, vytvářejí příběh
 • žáci se SPU (vady řeči, dyslexie,..)
 • náměty:
  • Sociální sítě
  • Chování v různých životních situacích
  • Rozhovor v Aj, Nj
  • Dějepis – historické události a postavy
  • Vysvětlení různých pravidel, dějů, vynálezů, zákonitostí
  • Hádanky – knihy, postavy, prostředí, …
 • prezentace výsledků (sdílení, webové stránky, ..)

Jak na to

 • návrh děje, hlavní zápletky a konce příběhu
 • promyšlení scén, rozvržení, počet oken
 • seznámení se scénou, charakteristika hlavních postav
 • hledání řešení problému, další postavy
 • nalezení řešení
 • poučení, vysvětlení

Příklady vytvořených komiksů