Puzzle

Vytvoření puzzle z nabízeného nebo vlastního obrázku využijete v různých předmětech i částech vyučovací hodiny. Portál Dailyjigsaw puzzles nabízí rozsáhlou knihovnu obrázků.

Popis aplikace

  • Využití ve výuce v různých předmětech
  • Vstupní motivace, hádanky, odhalení tématu
  • Bez registrace, s registrací

Vytvoření vlastního puzzle

  • Vyberte obrázek – naleznete ho pod možností All Puzzles, popř. zvolte náhodný – Random Puzzle. Chybí zde filtry, vyhledávání nebo kategorie témat.
  • Při použití vlastního obrázku zvolte možnost Make Your Own, vyberte obrázek z počítače
  • Nastavení rotace (otáčení) a obtížnosti – pro použití ve třídě doporučuji obtížnost Very Easy nebo Easy.


Žáci mohou skládat u tabule nebo na počítači – v levé horním rohu se zobrazuje časomíra, v dolní části lze nastavit zobrazení v celém okně nebo podkladový obrázek. Tlačítkem Reset začínáte skládat puzzle znovu.