QR kódy


QR kódy objevíte na webových stránkách, výrobcích, vizitkách nebo v časopisech, platíte pomocí nich v elektronickém bankovnictví. Využívejte různé on-line aplikace zaměřené na vytvoření a editaci vlastního QR kódu, jejich přečtení, s možnostmi využití ve škole.

QR kódy

 • Quick Response Codes, Japonsko, 90. léta 20. století
 • Snadný, rychlý a moderní způsob komunikace
 • Komprimovaná informace ve formě speciálního obrazce
 • Odkazy na webové stránky, vizitky, události, prezentace památek, úřadů a turistických zajímavostí
 • Na výrobcích, plakátech, webových stránkách, v novinách, časopisech nebo na informačních tabulích
 • Čtečka na mobilním telefonu nebo tabletu
 • Generátor
 • Online, offline

Využití ve škole

 • Aktivizace žáků v různých předmětech
 • Motivace, probírané učivo, opakování, pravidla, definice a zákonitosti
 • Zadání, kontrola úkolu, pracovní listy, doplňující informace, domácí úkoly, nápovědy
 • Zadání pracovního postupu, laboratorní práce, návody, soutěže,
 • Jednotlivé kartičky i navazující úkoly
 • Rozdělení do skupin, skupinová i samostatná práce
 • Vytváří učitel i žák
 • Informace o akcích školy
 • Odkaz na webové stránky, na videa, na sdílené dokumenty
 • Upozornění žáků na možný nežádoucí obsah

Příklady aktivit s QR kódy

 • Pozvánky na akce
 • Knihovna – nabídka nových knih
 • Informace o osobnostech
 • Skalničky, přírodovědné hádanky, informace
 • Zvukové QR kódy (správná výslovnost)
 • Vysvětlení postupů – pokusy
 • Periodická soustava prvků
 • Hledání slov
 • GPS souřadnice, geolokační hry

Vyzkoušejte

Detektivní hra pro žáky 9. ročníku věnovaná shrnutí tématu finanční gramotnost. V QR kódech žáci naleznou nápovědy k jednotlivým úkolům. Hra samotná nevyžaduje připojení na internet (QR kódy obsahují text), časová náročnost 30 minut, ideálně pro skupiny 3 – 4 žáků.

Ukázky