Quizizz

Jednoduchý on-line editor Quizizz umožňuje intuitivní vytvoření otázek ve webovém prostředí. Žáci se přihlašují pomocí kódu a zadáním jména (přezdívky). Test je možné spustit v průběhu vyučovací hodiny nebo zadat jako domácí úkol.

Popis programu

 • Možnost vyhledávání testů a jejich snadné kopírování do vlastního účtu
 • Vytváření vlastních her a jejich jednoduchá editace
 • Kvíz přímo ve třídě nebo tzv. „Domácí“ úkol – nastavení časovače
 • Týmová hra
 • Vkládání různých symbolů, fotografie
 • Okamžitý náhled otázky
 • Možnost individuálního postupu žáků
 • Zamíchání otázek i odpovědí
 • Přehled učitele
 • Reporty, přidání do Google Classroom
 • Přehledné rozčlenění kvízů do složek

Registrace a přihlášení učitele

Pro vytváření vlastních kvízů se nejprve zaregistrujte (propojení účtu Google) nebo si pomocí e-mailu vytvořte účet vlastní a přiřaďte se ke škole (po zadání Czech republic a PSČ se objeví škola nebo ji nejprve vytvořte (Add institution).

Vytvoření kvízu

Pro vytvoření nového testu zvolte tlačítko Create. Zvolte název a jazyk kvízu, můžete i vložit obrázek. Svůj test můžete vytvořit celý nový, nebo zkopírovat z galerie již vytvořených otázek. Pro import otázek ve formátu xlsx klikněte na možnost Import from spreadsheet, nabízí se i šablona (Download Sample File). Nezapomeňte nastavit viditelnost: (Public – veřejný, Private – soukromý).

Editace otázek

Zvolte typ otázky:

 • Multiple Choice (jedna správná odpověď)
 • Checkbox (více odpovědí)
 • Fill-in-the-Blanks (vlastní odpověď)
 • Poll (hlasování, bez bodového ohodnocení)
 • Open-Ended (s otevřeným koncem)

Zadejte text otázky (včetně využití formátu – horní a dolní index, barva a styl písma, použití symbolů), případně vložte obrázek, který se objeví v její pozadí.
V dolní části vyplňte možné odpovědi – v formě textu nebo obrázku (žáci zvolí jednu nebo správných odpovědí). Nezapomeňte označit u každé varianty, zda se jedná o správnou nebo nesprávnou odpověď.
U každé otázky můžete nastavit časový limit. Otázku nezapomeňte uložit (save).

Jednotlivé otázky můžete kdykoliv upravit (edit), kopírovat nebo odstranit. Zaměnit můžete i jejich pořadí (reorder) přesouváním.

Vytvoření kvízu

Použijte tlačítko Finish v pravém horním rohu. 

Spuštění kvízu

Žáci se přihlašují číselným kódem na webových stránkách join.quizizz.com, sdílení je možné i přes Google Classroom, Edmodo nebo Remind.  Učitel má přehled o odpovědí svých žáků.

Určitě využijete možnost nastavení otázek i her.

Jednotlivé otázky můžete kdykoliv upravit (edit), kopírovat nebo odstranit. Zaměnit můžete i jejich pořadí (reorder) přesouváním.

Kvíz je možné spustit ve dvou režimech:

Live Game
 • okamžité odpovídání na otázky
 • ovládání hry je jednoduché a intuitivní. Během ní vidíte počet správných i špatných odpovědí, pořadí hráčů i jejich odpovědi na jednotlivé otázky. Kvíz můžete kdykoliv ukončit.
Týmová hra
 • v rámci Live Game je možné zvolit hru pro jednoho hráče (Classic) nebo týmovou (Team)
 • nezapomeňte nastavit počet týmů – rozdělení do nich probíhá automaticky
 • spuštění hry pomocí tlačítka Host Game
 • každý z týmu může mít různý počet členů, méně početné týmy získávají bonus. Do hry se není možné přihlásit po jejím zahájení. 
Homework
 • žáci se mohou ke kvízu připojit kdykoliv ve vámi zvoleném termínu, který je možné prodloužit. V tom případě není hru nutné znovu zahajovat a měnit číselný kód.

Libovolného žáka/hráče je možné odstranit z obou typů režimů (i v průběhu hry).

Editace kvízu

Vytvořený kvíz je možné kopírovat (Duplicate), editovat (Edit) nebo smazat (Delete). Možné je i sdílení – odkazem nebo přes sociální sítě.

Organizace testů

Jednotlivé hry je možné složek (Collections). Štítky můžete přidávat i k jakémukoliv veřejnému kvízu, který si přidáte do své sbírky.

Další možnosti

Aplikace umožňuje vyhledávání kvízů (search) podle tématu, klíčových slov, oblíbenosti atd. Vyzkoušejte možnost přidání tzv. Memes – vtipných obrázků, které se objeví po odpovědi žáků na zadanou otázku. 

Přehledné reporty nabízejí možnost stažení, prohlížení i srovnání výsledků kvízů.