Quizlet

Přibližte svým žákům hravým a zajímavým způsobem učivo na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Vytvářejte společně s nimi on-line flashové kartičky zaměřené na různé předměty s možností vkládání fotografií.

V on-line aplikace Quizlet si sady kartiček může vytvářet učitel a žák sám, využít se dají i hotové sady na internetu. Pro žáky jsou atraktivní herní režimy, ve kterých procvičují pojmy, slovíčka, vzorce. Pro mobilní zařízení je možno si stáhnout aplikaci (Android, iOS), která přímo spustí požadovaný profil – funkce jednotlivých modulů ale není úplná.

Popis programu

 • on-line výuka pomocí kartiček (PC, tablet, mobil)
 • využití připravených materiálů z knihovny
 • základní verze zdarma, nutná registrace pro vytváření vlastních sad
 • vkládání méně obvyklých znaků – matematické symboly, výuka cizích jazyků
 • vložení na vlastní webové stránky
 • možnost tisku

Vyhledávání sady

Pro vyhledávání vytvořených sad není třeba mít vytvořený vlastní účet. Zadejte v horním řádku klíčové slovo a stiskněte Hledej (Search).  Objeví se vyhledané sady, najetím kurzoru nad pole se zobrazí i náhled. Po výběru sady si můžete prohlížet jednotlivé kartičky, učit se, testovat nebo hrát hry. Sady kartiček je možné nakopírovat do svého profilu a upravit (odebírat a přidávat kartičky, tisknout, kopírovat do třídy, složek apod.). Jednotlivé sady je možné vytisknout (Print) a exportovat do pdf.

Práce se sadou kartiček

STUDY
 • Flascards – procvičení pojmů, žák obrací kartičky a učí se. Možnost nastavení různých režimů zobrazení, editace, označení hvězdičkou
 • Learn – procvičení s okamžitou zpětnou vazbou
 • Speller – žáci zapisují pojem na základě poslechu (přístupné jen pro některé jazyky). Opět okamžitá zpětná vazba
 • Test – umožňuje práci s testem na základě vytvořené sady. Po odeslání odpovědí se uskuteční vyhodnocení s přehledem chyb. Test je možné vytisknout (Print)
PLAY
 • Scatter – přiřazení dvojic (pexeso). V on-line aplikace přetažením, v mobilní aplikací po sobě jdoucím dotykem na příslušnou dvojici
 • Space Race – úkolem žáků je do dolní části napsat správnou odpověď k obrázku (pojmu), který se pohybuje, rozhoduje rychlost a správnost
 • Live – hra skupin ve třídě, přihlášení pomocí kódu, pro 6 a více studentů

Registrace, přihlášení

 • propojením přes sociální sítě (Google+, Facebook) nebo vytvořením nového účtu přes e-mail
 • uživatele mladší 13 let zadávají při registraci e-mail rodičů
 • učitel vidí  výsledky, může být zařazen do třídy, vytvářet si vlastní sady

Vytváření vlastních sad

Vlastní profil umožňuje vytvoření vlastní sady kartiček, složek, tříd. Přehledně obsahuje sady, které jste vytvořili, které studujete, umožňuje jejich editaci, vyhledávání a řazení.

Pro vytváření vlastní sady zvolte v horní liště tlačítko Create a Set. Doplňte název sady, popis a nastavte viditelnost. Vyplňte oba sloupce jednotlivými pojmy a jejich definicemi. Je možné vložit i obrázek (Search Quizlet images), možnost vložení vlastního (Upload your own image) je možná po zakoupení placené verze. Sadu vytvořte dotykem na štítek Create.

Sady mohou být vytvořeny i ve formátu Diagrams, které umožňují vytvoření interaktivního obrázku a jeho popisu. K dispozici je několik šablon, možnost vložení vlastního obrázku.

Práce s třídou

 • učitel si může vytvořit několik tříd
 • žák si vytvoří vlastní účet sám (podmínka 13 let)
 • učitel žáka zařadí do třídy (pomocí editačního okna třídy nebo se žáci přiřadí ke třídě sami)
 • učitel má přehled o činnosti žáků (statistika, úspěšnost, nejlepší výsledky, nejčastější chyby)
 • sady vytvářejí žáci i učitel
 • jednoduché sdílení sad karet

Vyzkoušejte si hotové sady