Triventy

Chcete-li vytvářet kvízy společně s žáky/kolegy, sdílet je prostřednictvím Google Classroom a poskytnout žákům rychlou zpětnou vazbu – pak vyzkoušejte Triventy. K dispozici je i verze EDU (zdarma).

Popis aplikace

  • Vytvoření testu i jednotlivých otázek je jednoduché – pojmenujete kvíz, přidejte obrázek
  • Nastavte časový limit, jazyk, viditelnost testu (Public)
  • Mezi pokročilá nastavení (Advanced settings) patří možnost ukázat 3 nejlepší hráče a dovolit žákům sdílení na sociálních sítích po jeho ukončení.
  • Nutnost ukládání otázek i celého testu (Save Question Quiz)
  • Při vytváření je možné spolupracovat s žáky a umožnit jim přidávat vlastní otázky pomocí odkazu nebo Google Classroom
  • Otázky typu Survey (průzkum, anketa)

Vytvoření testu

Jednotlivé otázky vytváříte postupně na samostatných „kartách“. Nezapomeňte označit správnou odpověď, v dolní části je možné vkládat i nápovědy a další údaje jako zpětnou vazbu pro žáky.  Otázky i test ukládejte.

Spolupráce při vytváření testu

Žákům nebo kolegům odešlete odkaz, sdílejte ho přes FB, emailem nebo je pozvěte prostřednictvím Google Classroom. Budou moci spolupracovat a kvíz/test/anketu vytvoří společně s Vámi. Žáci si otázky nepřepisují, vždy je vidět, kdo otázku vytvořil. Jako učitel/tvůrce testu můžete zasáhnout do libovolné otázky.

Spuštění testu

Kvíz si můžete kdykoliv prohlédnout v náhledu (Preview). Po spuštění kvízu (Run quiz) se objeví QR kód a kód kvízu, pomocí kterého se připojují k testu žáci.  Nezapomeňte v dolním řádku kvíz spustit (Start the Quiz).

Přihlášení žáků

Žáci mohou mít libovolné zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, počítač). Do prohlížeče zadají triv.in, podepíší se a vloží kód. Pokud žák odpoví jako první, získává body navíc. 

Výsledky testů/kvízů

Ve svém profilu naleznete přehled výsledků (My Quizzes History), který si můžete stáhnout ve formátu tabulky (*.xlsx).