Educandy

Prostřednictvím webových stránkách Educandy vytvoříte pomocí tří šablon vy nebo vaši žáci jednoduché herní aktivity do výuky a pro domácí procvičování učiva. 

Popis aplikace

 • jednoduché, intuitivní vytváření vlastních aktivit ve formě her do výuky, 
 • výběr 3 šablon – Slova, Dvojice, Quiz,
 • rozumí české diakritice,
 • automatické ukládání,
 • vytvořené aktivity je možné exportovat nebo importovat,
 • na počítači, interaktivní tabuli, tabletu, mobilu,
 • sdílení prostřednictvím kódu, odkazu nebo vložení na vlastní webové stránky.

Vytvoření aktivity Words

 • na úvodní stránce zvolte Words,
 • vkládejte jednotlivá slova nebo slovní spojení, 
 • vložené slovo je možné kdykoliv upravit,
 • hra Word Search (vyškrtávání slov), Hangman (hádání slov), Anagrams (přeházená písmena, anagramy).

Vyzkoušejte kód: 25ba

Vytvoření aktivity Matching Pairs

 • na úvodní stránce zvolte Matching Pairs,
 • aktivitu pojmenujte a zařaďte k předmětu nebo tématu,
 • vkládejte jednotlivé dvojice (příklad a výsledek, stát a hlavní město, slovo a jeho překlad, …),
 • vloženou dvojici je možné kdykoliv upravit,
 • hra Multiple Choice (výběr správné odpovědi), Noughts & Crosses (piškvorky), Crosswords (křížovka), Match-up (přiřazení), Memory (pexeso),
 • některé hry je možné hrát ve dvojicích.

Vyzkoušejte kód: 25c1 a 25af

Vytvoření aktivity Quiz Questions

 • na úvodní stránce zvolte Quiz Question,
 • aktivitu pojmenujte a zařaďte k předmětu nebo tématu,
 • vkládejte otázky,
 • vložte správnou odpověď,
 • vložte až 3 špatné odpovědi.

Vyzkoušejte kód: 25c8