Padlet

Padlet je graficky zajímavý on-line nástroj, který umožňuje zajímavé sdílení textu, obrázků, odkazů celé třídě, vytváření portfolií nebo výstupy projektů. Výhodou je lokalizace do českého jazyka.

K vytvoření nástěnky není registrace nutná, umožňuje ale pozdější úpravy. Základní verze je zdarma.

Vytvoření a editace nástěnky

Zvolte možnost Vytvořit padlet (Create a padlet). Zvolte rozložení obrazovky – Zeď, Plátno, Pod sebou, Mřížka, Polička. 

Jednotlivými kroky Vás provede průvodce v pravé části obrazovky. Postupně editujete název, popis, pozadí a rozložení nástěnky. Nastavit lze soukromí (soukromé, přístupná pod heslem, tajné, veřejné). V dolní části je možné upravit URL adresu nástěnky.

Sdílení nástěnky je možné se žáky pomocí QR kódu, odkazu, kódu na webové stránky, sociálními sítěmi. Žáci dvojklikem přidávají vlastní text, fotografie, vkládají odkazy na obrázky, videa. Vyzkoušejte přidání dalších prvků (pomocí  v příspěvku) – možnost nahrání souboru, nákresu, mapy, dalšího padletu.

Výslednou nástěnku můžete stáhnout. Nástěnku můžete kdykoliv editovat – využijte ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu.

Příklady vytvořených nástěnek