Virtuální nástěnky


Virtuální nástěnky ve škole

  • zapojíte žáka do výuky v různých vyučovacích předmětech
  • vizuální sdílení nápadů, porovnávání řešení úkolů
  • vkládání fotografií,  videí, odkazů
  • spolupráce žáků, práce jednotlivců, dvojic i skupin
  • motivace žáků, brainstorming
  • během vyučovací hodiny – odpovědi na otázky
  • sdílení nápadů
  • zadání úkolů, projektů
  • akce třídy
  • inspirace do výuky, odkazy

Příklady vytvořených virtuálních nástěnek