Slovní mraky


Zajímavé grafické zpracování textu, které vychází z frekvence jednotlivých slov/slovní spojení. Setkáte se s nimi na webových stránkách, časopisech, potisku tašek nebo triček.

Využití ve škole

Vyzkoušejte slovní mraky i při výuce – jejich vytvoření je jednoduché. Doplňte jimi vlastní prezentace, výukové materiály. Bez problémů je vytvoří i nejmenší školáci.

Náměty

  • pohádkové hádanky
  • charakteristika osob, zvířat
  • práce s textem, tvorba básní
  • popis místa, děje
  • hádání obsahu textu
  • analýza žákovských prací
  • opravy různých typů žákovských prací
  • rekonstrukce dialogu
  • srovnání a zařazování textu, apod.

Příklady vytvořených slovních mraků