Whiteboard.fi

Hledáte nástroj, pomocí kterého uvidíte odpovědi žáků nebo jejich řešení úkolů? Virtuální tabule Whiteboard.fi umožňuje učitelům psát a kreslit, vkládat objekty a obrázky. Zároveň se mohou připojit žáci a pracovat na svých vlastních zařízením samostatně, vyučující má možnost okamžité vizuální kontroly.

Popis aplikace:

  • výborná virtuální tabule (prezentace učitele, sdílení)
  • žáci se připojují odkazem a zadáním jména
  • učitel vidí, jak žák na svém zařízení pracuje
  • bez registrace i s registrací
  • nástroje pro kreslení a psaní, vkládání fotografií, geometrických tvarů, …
  • stažení ve formátu pdf
  • spuštění na PC, tabletu, notebooku
  • jednoduché intuitivní ovládání

Založení třídy

Na úvodní stránce učitel může založit třídu přímo kliknutím na tlačítko New Class (platnost 2 hodiny) nebo se může zaregistrovat (placená verze). Po zadání jména učitele/třídy a zvolením podmínek (např. schválení vstupu jednotlivých žáků) se učebna vytvoří (Create New Class). Ihned se zobrazí kód, pomocí kterého se žáci připojují do třídy (URL odkaz nebo QR kód).

Nástroje

Po kliknutí na tlačítko Toggle My Whiteboard se objeví virtuální tabule učitele. Jednotlivé nástroje jsou umístěny ve dvou řádcích. V horním řádku najdete nástroje, které umožňují objekty vybírat, vkládat, kopírovat, psát text, vkládat obrázky a geometrické tvary. Ve spodním je možné zvolit barvu, využít nástroj guma nebo vkládat vhodné pozadí a matematické výrazy. Některé nástroje jsou dostupné pouze pro registrované uživatele.

Vytvoření aktivit na tabuli

Učitel může využít tabule pro přímou práci při hodině, jednotlivé stránky si může připravit i předem. Přepínání viditelnosti stránek žáky umožňuje ikona oka.

Zapojení žáků

Žáci mohou sledovat výklad učitele nebo se aktivně zapojit a pracovat na vlastním zařízení. Připojení je velmi jednoduché (odkazem, QR kódem) a zadáním jména. Vyučující vždy vidí, jak žáci na své virtuální tabuli pracují.

Možnosti aktivit

  • Žáci využijí tabuli a nástroj tužka pro zapsání odpovědi na otázku učitele. Učitel v dolní části webové stránky sleduje práci jednotlivých žáků.
  • Vyučující zašle pomocí tlačítka Push žákům svoji tabuli, žáci na ni úkol vyplní. Žákům lze umožnit práci s objekty a jejich přesouvání (Push to student) nebo pošlete žákům svoji tabuli jako pozadí (Push to students as Background), v tomto případě není možné s objekty manipulovat

Další možnosti

Nástroj ozubeného kolečka (vpravo nahoře) umožní žákům si svoji práci stáhnout. Učitel může např. jednoduše smazat všechny žákovské tabule, uložit si práci dětí v formátu pdf nebo uzavřít místnost.