Homestyler

On-line nástroj Homestyler umožňuje nakreslit plán bytu, domu, zařídit ho nábytkem a v konečné fázi se na něj podívat ve 3D pohledu. Nástroj určitě ocení i učitelé matematiky nebo pracovních činností.

Popis programu

  • Nutná registrace (jméno, e-mail, heslo) uživatele
  • Vytváření plánu zahájíte např. pomocí tlačítka Start Designing na titulní straně.
  • horním řádku jsou k dispozici nástroje pro editaci podlahy, zdí, půdorysu stavby (můžete načíst i vlastní obrázek ve formátu jpg nebo png. Žáci mohou využít pravítko pro měření libovolných vzdáleností. V případě, že nastavíte viditelnost na Public (veřejné) lze výsledné plány a 3D pohledy sdílet.
  • levém panelu je dispozici katalog objektů (nábytek, malba, okna, dveře,…), vložení pomocí tlačítka +.
  • Ve spodní části nastavujete rozměry objektů, kopírování a mazání objektů.
  • Pro přepínání mezi 2D a 3D pohledem je možné využít klávesu TAB. Aktualizovaný náhled se také objevuje v novém okně vpravo nahoře.

Ukázky vytvořených plánů